Biznes

Rejestr dłużników państwa już od 500 zł

Nowy pomysł Ministerstwa Finansów zakłada powołanie instytucji, która miałaby ścigać podmioty zalegające z płatnościami wobec skarbówki. Miałaby ona nazywać się Rejestrem Dłużników Należności Publicznoprawnych i odpowiadać za podawanie do publicznej wiadomości informacji o dłużnikach mających obowiązek zapłaty podatków, ceł i należności wynikających z kodeksu karnego skarbowego.Do rejestru trafialiby automatycznie ci

Praca

Umowa zlecenia a umowa o dzieło

Umowa zlecenia i umowa o dzieło należą do umów cywilno prawnych. Jest zasadnicza różnica pomiędzy nimi, a umową o pracę. Ta jest zawierana na podstawie kodeksu pracy, a nie na podstawie kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny przewiduje mniejszą ochronę osób nawiązujących współpracę na ich podstawie.

Podatki

Podatek naliczony

Podatek naliczony (podatek VAT naliczony) – wynika on z faktur, które podatnik otrzymuje od dostawców w momencie nabycia towarów i usług. Określony jest on w ustawie: ustawa od towarów i usług Podatek naliczony jest tak naprawdę sumą: 1. Kwoty podatku VAT, która jest określona w fakturach otrzymywanych przez podatnika podczas nabywania towarów i usług. Uwzględnia się również faktury potwierdzające dokonanie przedpłaty. Należy pamiętać aby uwzględnić również faktury od komitetu z tytułu dostawy towarów będących przedmiotem umowy komisu. 2. Kwoty podatku

Finanse

Noble Bank

Nobel Bank to marka banku GETIN NOBLE BANK S.A. Bank ten powstał z połaczenia R.GETIN NOBLE BANK S.A. z GET BANK S.A. Celem stworzenia marki Banku było zapewnienie Klientowi jak najlepszej obsługi na polskim rynku bankowości prywatnej. W bardzo krótkim czasie, dzięki nowatorskim oraz wyjątkowo spersonalizowanym usługom Private Banking, stał się wiodącym bankiem obsługującym najzamożniejszych Klientów. Nowa oferta Nobel Bank to lokata bankowa na 5,25% na 3 miesiące. Lokata Na Otwarcie jest dedykowana dla nowych klientów bankowości internetowej Noble Bank.